Operować czy czekać? (1:4)

5 tygodni później

Umówiliśmy się do jeszcze jednego chirurga dziecięcego. Tym razem tu na miejscu w Dublinie, w renomowanym Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Doktor John Gillick, po obejrzeniu naczyniaka Julii stwierdził... że mamy czekać. Był to już 4 chirurg, który polecił nam "czekać" i tylko jeden opowiadający się za operacją. Doktor Gillick skierował nas jednak - po naszej prośbie - na USG. Dostaliśmy termin po kilku tygodniach.
Ciąg dalszy: Czekanie

No comments:

Post a Comment